1. Táillí tola, teorainneacha ama agus Pionóis amhail ar 1/1/21


Tola infheidhme (tagraíonn sé don gCineál Fhodhlí)
Cineál Úsáideora nó Cineál Feithicle. Aonad Insuite
Cláraithe
Feithicil
Cuntas Físeáin
Cláraithe
Feithicil
Feithicilí Eile
1. Gluaisteán nó feithicil seirbhíse poiblí a bhfuil suíocháin le haghaidh nach mó ná ochtar paisnéirí. €2.10 €2.60 €3.10
2 (a) Feithicil earraí gan lasta le meáchan feithicle nach mó ná 2,000kg ann nó
kilograms; or

  (b) Bus nó cóitste a bhfuil suíocháin ann le haghaidh níos mó ná ochtar paisneirí.
€2.90 €3.50 €4.00
3. Feithicil earraí gan lasta le meáchan feithicle níos mó ná 2,000kg ann ach nach mó ná 10,000kg. €4.30 €4.80 €5.30
4 (a) Feithicil earraí gan lasta le meáchan feithicle níos mó ná 10,000kg ann; nó
  (b) aonad tarracóra le haghaidh leoraí.
€5.30 €5.90 €6.40
* VAT does not apply to the above listed
tolls.

De réir forálacha na bhfodhlíthe: tá na táillí tola le haghaidh 2021 mar seo:

  • Is é an chéad tola a ghearraítear ar úsáideoir/cineál feithicle ná an tola infheidhme a shonraítear don úsáideoir móide €3.00.
  • Is é an dara tola a ghearraítear ar úsáideoir/cineál feithicle ná an chéad tola infheidhme móide €41.50.
  • Is é an tola deiridh a ghearraítear ar úsáideoir/cineál feithicle ná an tola infheidhme a shonraítear don úsáideoir móide €104.00.