13. Tá na feithiclí seo a leanas díolmhaithe ó tháille dola M50 a íoc

  • Gluaisrothair
  • Feithiclí dóiteáin nó na seirbhíse otharchairr
  • Feithiclí an Gharda Síochána
  • Feithiclí Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas a úsáidtear i mbun obair oifigiúla
  • Feithiclí Chomhairle Fhine Gall a úsáidtear i mbun obair oifigiúla
  • Feithiclí an chomhlachta tola nó aon duine a cheaptar chun dul i mbun obair chothabhála ar an M50
  • Feithiclí oiriúnaithe do thiománaithe faoi mhíchumas