3. Pionóis

Mura bhfuil tú cláraithe agus mura n-íocann tú do thola roimh 8pm an lá i ndiaidh d’aistir, gearrfar fineáil €3.50 ar an táille gan íoc.

Le haghaidh na haistir tar éis an Chéad lá Éanair 2024.

Mura bhfuil an dola agus an fhineáil íoctha agat laistigh de 14 lá, gearrfar fineáil dhéanach €49.50 ort.

Mura n-íoctann tú an méid sin laistigh de 56 lá gearrfar fineáil dhéanach breise ort de €123.50. Mura n-íocann tú an méid atá dlite, tionscnófar imeachtaí dlí agus seolfar fógra TVN chuig úinéir cláraithe na feithicle.