8. Goideadh m’fheithicil ar lá an lua.

Sa chás gur goideadh do charr ar lá an lua, mholfaimis dul i dteagmháil leis na Gardaí láithreach agus faigh cóip de thuairisc na nGardaí a bhaineann leis an gcion seo. Le do thoil seol chóip na tuairisce chuig an oifig seo agus fiosrófar an scéal.